Heulsestraat 14/2, 8860 Lendelede (Belgiƫ)

Cares Assistance

Cares Assistance is een verzekeringsmaatschappij met meerdere producten in portefeuille.
Voor het beheer van de polissen, commissiebeheer, tussenpersonen, ... is een volledig platform ontwikkeld inclusief verschillende portalen.

Logo Cares Assistance

Maatwerk van ADM-Concept helpt Cares Assistance in het dagelijks beheer van verschillende verzekeringsproducten

Commissieberekeningen, opvolgen betalingen verzekerde, ondersteuning van de tussenpersonen en digitale verwerking van documenten... Cares Assistance heeft nood aan een oplossing 100% op maat. Gezien de specifieke vereisten zijn ADM-Concept & Cares Assistance een samenwerking gestart. Dit met de bedoeling om een solide oplossing te bekomen met doorgroeimogelijkheden.

De uitwerking van de oplossing bestaat uit een 4-tal grote onderdelen. Als eerste hebben we de backoffice toepassing voor het interne gebruik. Hieraan gekoppeld is een portaal beschikbaar voor de tussenpersonen. Daarnaast zijn verschillende integraties gemaakt met maatschappijen en banken om processen automatisch te laten verlopen. Als laatste kunnen partners rechtstreeks koppelen aan het platform via de REST api die we beschikbaar stellen.

Structuur van de software voor Cares Assistance
Backoffice

De kern van de oplossing is uiteraard de backoffice module.
Hiervoor zijn we gestart van het WAVEDESK-platform, ons standaard SaaS-platform dat we inzetten voor een groot aantal maatwerk projecten.
Door hiermee te starten beschikken we al over een groot aantal componenten die nodig zijn in praktisch alle projecten waaronder een CRM-module, financiƫle module en een basis portaal.

Op basis van dit platform voorzien we een aantal uitbreidingen. Deze zijn nodig voor Cares Assistance om het beheer op een correcte en vlotte manier uit te voeren. Dit kan opgedeeld worden in een aantal verschillende modules binnen de backoffice module.

Beheer voorstellen / polissen
Een volledig beheer van voorstel tot en met polis.
Hierbij hebben we een automatische doorstroming van voorstellen die zijn opgemaakt via het portaal naar de backoffice module.
Een voorstel kan overgaan tot een definitieve polis indien aan alle voorwaarden voldaan is.
Eens een voorstel is omgezet komt dit in een automatische flow terecht in functie van de frequentie van betaling (maandelijks, semestrieel, jaarlijks, koopsom, ...).
Als het een periodieke betaling betreft gaat de polis in een wachttoestand tot de eerste premiebetaling is ontvangen.
Uiteraard voorzien we hier een volledig rappelbeheer om de klant aan te sporen de eerste premiebetaling uit te voeren.
Beheer tussenpersonen / agenten
Het beheer van de tussenpersonen en agenten laat toe om alle details te registreren alsook de details over commissies.
Gezien er ondersteuning is voorzien voor meerdere producten kan per product een schema voor de commissie worden opgesteld.
Om correct eventuele terugvorderingen te behandelen bevat het platform een volledige historiek van de gebruikte schema's in de tijd. Dit omdat percentages soms worden aangepast bij het behalen van bepaalde doelstellingen.
Beheer commissies
Een volledige boekhouding zorgt voor de correcte verwerking van de commissies.
Hierbij beschikt iedere tussenpersoon over een volledige rekening courant waarbij de saldo's maandelijks worden bijgewerkt via de borderellen die worden opgemaakt.
Door de automatische aanmaak van betaalopdrachten kunnen de tussenpersonen rekenen op een vlotte uitbetaling.
Rappelbeheer & ondersteuning van diverse betaalfrequenties
Het platform doet een automatische bijwerking van de periodieke betalingen van de polissen aan de hand van sepa.
Dit laat toe om steeds een correct beeld te hebben op de situatie van de polissen.
Via een uitgebreid rappelbeheer dat rekening gaat houden met de betaalfrequentie van de polis is het mogelijk om rappels te versturen van verschillende graden en dit via mail en post.
Portaal

Ter ondersteuning van de tussenpersonen is een volledig online portaal beschikbaar waar tussenpersonen op een optimale manier kunnen communiceren met Cares Assistance.

De belangrijkste functionaliteiten van het portaal zijn:

Dashboard met een duidelijk overzicht van productie, stopzettingen, ...
Maken van simulaties en indienen van voorstellen
Raadplegen borderellen en achterstandslijsten
Downloaden van documenten beschikbaar gemaakt door Cares
Nieuwsberichten van Cares Assistance raadplegen
Raadplegen van documenten en communicatie gekoppeld aan polissen

Het portaal is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels om tussenpersonen uit alle regio's te kunnen ondersteunen.

Automatisering door integraties

Om alle bovenstaande functionaliteiten te ondersteunen beschikt het platform over diverse services die integreren met andere platformen.
Deze services voeren periodiek acties uit om manuele handelingen tot een maximum te beperken.

Een aantal van deze services zijn:

Automatische integratie van vereiste documenten (pdf-bestanden)
Generatie welkom brieven & achterstandslijsten
Verwerking binnenkomende betalingen via sepa (koppeling Twikey)
Generatie coda-bestanden voor uitgaande betalingen (Codabox)
Validatie e-mailadressen op bestaand & actief
Integratie sms-dienst voor reminders & 2-staps beveiliging
Faciliteren partners

Cares Assistance zorgt ook voor de nodige faciliteiten naar partners toe.
Verschillende partners hebben toegang nodig tot bepaalde gegevens binnen het platform. Hiervoor voorzien we een uitgebreide API.
Via dit kanaal dat 24 op 24, 7 op 7 beschikbaar is kan de nodige gegevensuitwisseling gebeuren in alle veiligheid.

Plan een vrijblijvend adviesgesprek

Zoekt u nieuwe bedrijfssoftware en wenst u zeker de juiste keuze te maken of ziet u het bos niet door de bomen door het aanbod?
Contacteer ons om vrijblijvend de mogelijkheden voor begeleiding & advies door te nemen.